Värderingsmännen J & P AB har specialkunskaper inom fastighetsekonomi, fastighetsvärdering och fastighetsrätt.Värderingsmännen J & P AB startade sin verksamhet 1995. 

Verksamheten ägs av medarbetarna och är helt fristående från externa intressen. Vår organisation är enkel och beslutsvägarna är korta och okomplicerade.

Hos oss kan du förvänta dig stor integritet och hög kvalitet.
 
Uppdraget kan vara litet eller stort.

Värderingsmännen är nu en del av Forum Fastighetsekonomi.

www.fforum.se/