Uppdragsgivare
Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, hyresgäster, advokatbyråer, banker, revisionsbyråer, försäkringsbolag, byggföretag, industriföretag, fastighetsbolag, intresseorganisationer, kommuner och statliga myndigheter.